Dagsorden

Storting onsdag den 05. desember 2018 kl. 10.00

Det vil bli foreslått votering etter sak 1, og deretter samlet votering etter sakene 2-8. Møtet fortsetter utover kl. 16.00