Dagsorden

Storting torsdag den 19. mars 2020 kl. 10.00

Votering ved møtets slutt