Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.03.2020 Innst. 198 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet; endringer i skattelovgivningen om midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd og utsatt betaling av formuesskatt, og en ny forskriftshjemmel i sosialtjensteloven om unntak ved allmennfarlig smittsomm sykdom mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtatt

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2020