Vedtak i uke 20

I uke 20 bestemte Stortinget blant annet at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet og at det ikke innføres noen særnorsk «Google-skatt». Stortinget ba også regjeringen åpne for assistert befruktning for enslige.

ADAPT, et av to vinnerforslag i konkurransen om nytt regjeringskvartal. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.
ADAPT, et av to vinnerforslag i konkurransen om nytt regjeringskvartal. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.

Tre som hovedelement i det nye regjeringskvartalet

I behandlingen av representantforslaget om bruk av tre i regjeringskvartalet ble det ikke bestemt at tre skulle være et hovedelement. Det ble likevel gjort en rekke vedtak i saken, blant annet ble regjeringen bedt om å legge til rette for tre som et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

«Google-skatt»

Stortinget gikk ikke inn for en særnorsk «google-skatt» i behandlingen av dette representantforslaget. Stortinget vedtok blant annet å be regjeringen forsterke arbeidet med skattlegging av multinasjonale selskaper med liten fysisk tilstedeværelse, blant annet gjennom aktivt arbeid i OECD og støtte til arbeidet i G20.

Evaluering av bioteknologiloven

I meldingen til Stortinget fra regjeringen om evaluering av bioteknologiloven ble det også gjort en rekke vedtak. Blant annet ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte for å åpne for assistert befruktning også for enslige.

Andre saker

Blant andre saker Stortinget behandlet finner vi vedtak i sakene om sluttavtaler for ledere i helseforetak, åndsverksloven samt OPS-prosjekt og bompenger.

Les alle vedtakene i uke 20

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 18.05.2018 10:59