Representantforslag om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jonas Gahr Støre, Kari Elisabeth Kaski, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF), (SV), (A) og (Sp) Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 274 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 103 S (2017-2018) fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Stortinget har, jf. Innst. 274 S (2017-2018), enstemmig vedtatt ulike anmodninger til regjeringen, blant annet om bruken av tre i regjeringskvartalet, om klima, miljø og sikkerhet, om leverandørutvikling og norsk byggeskikk og arkitektur.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2018