Helse- og omsorgskomiteen

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Komiteens medlemmer

 Helse- og omsorgskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstanser skal sende et notat på inntil to sider om punkter de vil ta opp med komiteen, som vedlegg til e-post i forkant av høringen – se den aktuelle sakssiden for nøyaktig frist. Komiteens medlemmer vil bruke notatet til å forberede spørsmål. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i 18 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no

Komitésekretær

Kirsten Gjemdal
Telefon: 23 31 31 40

Komitésekretariatet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Hagebakken, Tore A
Medlem Kjerkol, Ingvild A
Medlem Liadal, Hege Haukeland A
Medlem Moflag, Tuva (Har permisjon, Hussaini, Mani møter som vararepresentant) A
Medlem Mørland, Tellef Inge A
Medlem Bruun-Gundersen, Åshild FrP
Medlem Johansen, Jan Steinar Engeli (Møter fast for Listhaug, Sylvi) FrP
Medlem Eidsheim, Torill H
Medlem Heiberg, Astrid Nøklebye (Møter fast for Astrup, Nikolai. Har permisjon, Strandskog, Camilla møter som vararepresentant) H
Medlem Larsen, Erlend H
Andre nestleder Stensland, Sveinung H
Leder Bekkevold, Geir Jørgen KrF
Første nestleder Toppe, Kjersti Sp
Medlem Wilkinson, Nicholas (Har permisjon, Sangtarash, Sheida møter som vararepresentant) SV
Medlem Grimstad, Carl-Erik V