Innvalgte fra 1945 -

Her finner du oversikt over alle representanter valgt inn ved stortingsvalg og deres vararepresententer helt tilbake til 1945.

Avgrens utvalget

Sortert og gruppert liste av representanter
Aust-Agder

Faste representanter

 1. de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet
 2. Andersen, Torbjørn Fremskrittspartiet
 3. Løite, Inger Arbeiderpartiet
 4. Duesund, Åse Gunhild Woie Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Mørland, Tellef Inge Arbeiderpartiet
 2. Portaasen, Inger-Lill Arbeiderpartiet
 3. Kristensen, Jan Rudy Arbeiderpartiet
 4. Lindstøl, Henrik Viborg Arbeiderpartiet
 5. Lunde, May Britt Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Skårmo, Ingrid Fremskrittspartiet
 2. Retterholt, Ola Martin Fremskrittspartiet
 3. Bakke, Eyolf Fremskrittspartiet
 4. Sandøy, Eva Jeanette Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti
 2. Strat, Tone Helene Kristelig Folkeparti
 3. Haugland, Torleif Kristelig Folkeparti
 4. Birkeland, Anne Kari Kristelig Folkeparti
Vest-Agder

Faste representanter

 1. Skumsvoll, Henning Fremskrittspartiet
 2. Klungland, Rolf Terje Arbeiderpartiet
 3. Lilletun, Jon Kristelig Folkeparti
 4. Gitmark, Peter Skovholt Høyre
 5. Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet
 6. Larsen, Anne Margrethe Venstre

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Henriksen, Kari Arbeiderpartiet
 2. Thorvaldsen, Tom Rune Arbeiderpartiet
 3. Five, Maja Foss Arbeiderpartiet
 4. Fjeldsgaard, Inga Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Larsen, Kjell Ivar Fremskrittspartiet
 2. Hognestad, Ivar Fremskrittspartiet
 3. Vennesland, Line Skøii Fremskrittspartiet
 4. Eikeland, Christian Fremskrittspartiet
 5. Gåsland, Arnt Arild Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Andersen, Anne Berit Høyre
 2. Foss, Ingunn Høyre
 3. Mathiassen, Kåre Høyre
 4. Kristoffersen, Janne Fardal Høyre

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Eriksen, Dagrun Kristelig Folkeparti
 2. Kroslid, Sigmund Kristelig Folkeparti
 3. Hartmark, Karen Marie Kristelig Folkeparti
 4. Westermoen, Thore Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Venstre

 1. Berthelsen, Knud Edmund Venstre
 2. Bekkenes, Astrid Venstre
 3. Vige, Dag Venstre
 4. Kvinlaug, Melinda Venstre
Akershus

Faste representanter

 1. Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet
 2. Høglund, Morten Fremskrittspartiet
 3. Petersen, Jan Høyre
 4. Myrli, Sverre Arbeiderpartiet
 5. Asmyhr, Hans Frode Kielland Fremskrittspartiet
 6. Sanner, Jan Tore Høyre
 7. Bjørnstad, Vidar Arbeiderpartiet
 8. Reikvam, Rolf Sosialistisk Venstreparti
 9. Tenden, Borghild Venstre
 10. Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet
 11. Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet
 12. Sjøli, Sonja Irene Høyre
 13. Aasen, Marianne Arbeiderpartiet
 14. Thomsen, Ib Fremskrittspartiet
 15. Dahl, André Oktay Høyre
 16. Haga, Åslaug Senterpartiet

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Kjernli, Gorm Arbeiderpartiet
 2. Orlund, Anita Arbeiderpartiet
 3. Reegård, Stein Arbeiderpartiet
 4. Thorkildsen, Hilde Arbeiderpartiet
 5. Bugge, Sverre Arbeiderpartiet
 6. Bjøreng, Eva Arbeiderpartiet
 7. Hamnes, Andreas Arbeiderpartiet
 8. Haugstveit, Fatima Valdes Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Nyhus, Tove Fremskrittspartiet
 2. Røste, Ronny Fremskrittspartiet
 3. Maamoen, Sven E. Fremskrittspartiet
 4. Hoel, Jeanette Fremskrittspartiet
 5. Elseth, Anette Carnarius Fremskrittspartiet
 6. Staahle, Tom Fremskrittspartiet
 7. Steenersen, Knut Tønnes Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Bretzeg, Cathrin Høyre
 2. Graham, Sylvi Høyre
 3. Elvenes, Hårek Høyre
 4. Korsrud, Mette S. Høyre
 5. Jegstad, Nils Aage Høyre
 6. Strand, Morten Høyre
 7. Sekkelsten, Arne Høyre

Vararepresentanter for Senterpartiet

 1. Sundsbø, Dagfinn Senterpartiet
 2. Prestrud, Kari Mette Senterpartiet
 3. Andersen, Alexander Fosse Senterpartiet
 4. Sveaass, Jens Senterpartiet

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Arnøy, Siri Hall Sosialistisk Venstreparti
 2. Helle, Erlend Sosialistisk Venstreparti
 3. Andresen, Rannveig Kvifte Sosialistisk Venstreparti
 4. Lauvstad, Per-Olav Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentanter for Venstre

 1. Solli, Inge Hallgeir Venstre
 2. Bøhler, Lisbeth Venstre
 3. Harsem, Jan Venstre
 4. Holtnæs, Anniken Venstre
Buskerud

Faste representanter

 1. Jagland, Thorbjørn Arbeiderpartiet
 2. Knudsen, Ulf Erik Fremskrittspartiet
 3. Eng, Sigrun Arbeiderpartiet
 4. Helleland, Trond Høyre
 5. Rytman, Jørund Fremskrittspartiet
 6. Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet
 7. Bergo, Magnar Lund Sosialistisk Venstreparti
 8. Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet
 9. Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Mjøberg, Nina Arbeiderpartiet
 2. Eriksen, Stein-Roar Arbeiderpartiet
 3. Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet
 4. Gharahkhani, Bijan Arbeiderpartiet
 5. Bjertnes, Wenche Arbeiderpartiet
 6. Olsen, Roger Harstad Arbeiderpartiet
 7. Redalen, Kari Kleiv Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Gjerde, Knut Fremskrittspartiet
 2. Vanebo, Ove Fremskrittspartiet
 3. Hanserud, Eli Fremskrittspartiet
 4. Mostue, Sverre Leslie Fremskrittspartiet
 5. Selmer, Tetti Fremskrittspartiet