Meland, Eilef A.

Meland, Eilef A. (1947-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle