Grimstad, Edvard

Grimstad, Edvard (1933-2014)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Grimstad, Edvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle