Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. januar 1996 - 30. juni 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
Innstilling avgitt 30.01.1997 Innst. S. nr. 111 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.02.1997