Blakset, Leiv

Blakset, Leiv (1928-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 232 dager

Gå til bildegalleri

Blakset, Leiv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle