Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Per Olaf Lundteigen, Michael Tetzschner og Nils T. Bjørke om endring i §§ 17 og 49 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)

Til Stortinget
30. september 2020

Per Olaf Lundteigen

Michael Tetzschner

Nils T. Bjørke