Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Carl-Erik Grimstad og Trine Skei Grande om ny § 113 b (derogasjon fra menneskerettighetene)

Til Stortinget
30. september 2020

Solveig Schytz

Carl-Erik Grimstad

Trine Skei Grande