Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 vedkommende Utenriks­departementet mv.

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 29. november 2006

Olav Akselsen

leder og ordf. for kap. 151

Vidar Bjørnstad

ordf. for kap. 103, 104 og 116

Dagfinn Høybråten

ordf. for kap. 150

Siv Jensen

ordf. for kap. 172

Anne Margrethe Larsen

ordf. for kap. 160 og 166

Janne Sjelmo Nordås

ordf. for kap. 161 og 167

Marit Nybakk

ordf. for kap. 115 og 163

Tore Nyhus

ordf. for kap. 118, 140 og 141

Erna Solberg

ordf. for kap. 171

Hill-Marta Solberg

ordf. for kap. 480

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 153 og 170

Øyvind Vaksdal

ordf. for kap. 100 og 3100

Ågot Valle

ordf. for kap. 164, 165 og 168

Finn Martin Vallersnes

ordf. for kap. 152 og 162