Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 3 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2006 Budsjett-innst. S. nr. 3 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitler under utenriksdepartementet og kapitlet for Svalbardsbudsjettet under justisdepartementet innenfor rammeområde 4. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet med støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2006