Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet (rammeområde 18)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eirin Faldet, Svein Gjelseth, Irene Johansen, Synnøve Brenden Klemet­rud, Tor-Arne Strøm og Truls Wickholm, fra Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, lederen Per Sandberg og Arne Sortevik, fra Høyre, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Kristelig Folkeparti, Jan Sahl, fra Senterpartiet, Jenny Klinge, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at rammeområde 18 omfatter inntekts- og utgiftskapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justis­departementet.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 5. desember 2006

Per Sandberg

leder og ordf. for kap. 1300 og 4300

Eirin Faldet

ordf. for kap. 1310, 1311 og 1314

Svein Gjelseth

ordf. for kap 1320 postene 23, 30 og 60

Øyvind Halleraker

ordf. for kap. 1320 post 29

Trond Helleland

ordf. for kap. 1380, 1509 og 4380

Bård Hoksrud

ordf. for kap. 1062 postene 1 og 21 og kap. 4062

Irene Johansen

ordf. for kap. 456, 1350, 1508 og 4350

Synnøve Brenden Klemetrud

ordf. for kap. 4320 og 5624

Jenny Klinge

ordf. for kap. 1320 post 31 og kap. 1320 post 72

Hallgeir H. Langeland

ordf. for kap. 1301 og 1351

Jan Sahl

ordf. for kap 1062 postene 46 og 70 og kap. 1330 post 70

Arne Sortevik

ordf. for kap. 1313, 1354 og 4313

Tor-Arne Strøm

ordf. for kap. 1062 postene 30, 45 og 60

Borghild Tenden

ordf. for kap. 1062 post 72, kap. 1070, 4070 og 5619

Truls Wickholm

ordf. for kap. 1320 post 35 og kap. 1330 post 60