Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 13 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av ramme 18 på inntekts- og utgiftskapittel for 2007 under Samferdselsdepartementet , Fiskeri- og kystdepartementet (kystforvaltning), Justisdepartementet (nødnett) og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (IT-tiltak) i samsvar med Regjeringens forslag. Netto rammebeløp for rammeområde 18 er kroner 23 176 784 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2006