Innstilling frå finanskomiteen om endringar i lov av 19.juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Dette dokument