Innstilling fra justiskomiteen om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2002

Trond Helleland Knut Storberget Jan Arild Ellingsen
leder ordfører sekretær