Innstilling frå justiskomiteen om lov om retting av feil m.m. i lovverket

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 5. juni 2003

Trond Helleland Linda Cathrine Hofstad
leiar ordførar