Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag til lov om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 11. desember 2003

Magnhild Meltveit Kleppa Karin Andersen
leder ordfører