Innstilling frå forsvarskomiteen om lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i forsvarskomiteen, den 18. mai 2005

Marit Nybakk Gunnar Halvorsen
leiar ordførar