Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 23. januar 2007

Reidar Sandal Ulf Leirstein
leder ordfører