Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rapporten).

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 240 (1996-1997)
  • Kildedok: Dokument nr. 15 (1995-96)
  • Dato: 06.06.1997
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen