Innstilling fra justiskomiteen om offentlighetsprinsippet i forvaltningen.

Dette dokument

Til Stortinget.

Oslo, i justiskomiteen, den 5. november 1998.

Kristin Krohn Devold,

Åse Wisløff Nilssen,

Jan Simonsen,

leder.

ordfører.

sekretær.