Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Bjørn Lødemel, Nikolai Astrup, Øyvind Halleraker, Ivar Kristiansen og Siri Meling om å setja ned eit ekspertutval for å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. februar 2010

Erling Sande

Marianne Marthinsen

leiar

ordførar