Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Trond Helleland og Elisabeth Aspaker om behandling av asylsaker

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 16. november 2010

Per Sandberg

leder og ordfører