Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18, § 19, § 20 første ledd, § 21, § 22, § 25 første ledd og § 26 første ledd

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. desember 2010

Anders Anundsen

Hans Olav Syversen

leder

ordfører