Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18, § 19, § 20 første ledd, § 21, § 22, § 25 første ledd og § 26 første ledd

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:9 (2007–2008)
  • Dato: 22.09.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
22. september 2008