19.19 Kap. 5526 Avgift på alkohol

Post 70 Avgift på alkohol

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 345 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 345 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

345 000 000

fra kr 12 325 000 000 til kr 11 980 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling om å øke alkoholavgiftene med 5 pst, og foreslår å øke bevilgningen med 140 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

140 000 000

fra kr 12 325 000 000 til kr 12 465 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke avgiften på brennevin med 5 pst. og samtidig redusere avgiften på vin og øl tilsvarende (5 pst.), nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftslette på 40 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

40 000 000

fra kr 12 325 000 000 til kr 12 285 000 000»