20.15 Kap. 1735 Etterretningstjenesten

Post 21 Spesielle driftsinntekter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 18,182 mill. kroner som følge av overføring av budsjettansvar fra kap. 1720.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.