Post 5 Refusjon utdanningsbistand NORAD mv.

Sammendrag

Rammeavtalen med NORAD om utdanningsbistand har utløpt og prosjektene er i hovedsak avsluttet. Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1,805 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.