Innstilling fra finanskomiteen om endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2011

Torgeir Micaelsen

Dag Ole Teigen

leder

ordfører