Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen, om språklig fornyelse av Grunnloven

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. mai 2012

Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører