Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Arne Sortevik, Ketil Solvik-Olsen og Jørund Rytman om å innføre periodiseringsprinsippet i offentleg sektor

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. mai 2012

Torgeir Micaelsen

Gunvor Eldegard

leiar

ordførar