Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedrørende kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet (rammeområdene 1 og 6)

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. desember 2012

Aksel Hagen

leder og ordf. for kap. 20, 21, 24, 581, 1560, 3021, 3024 og 4560

Geir Jørgen Bekkevold

ordf. for kap. 552, 821, 1581, 3821 og 4581

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 491, 820, 822, 823 og 3822

Heidi Greni

ordf. for kap. 2426, 5326 og 5613

Gjermund Hagesæter

ordf. for kap. 582, 587 og 3587

Håkon Haugli

ordf. for kap. 500, 585, 1500, 1502, 1503, 1510, 1520, 2445, 3585, 4510, 4520 og 5445

Trond Helleland

ordf. for kap. 1530, 1533, 1540, 4533 og 4540

Morten Ørsal Johansen

ordf. for kap. 490 og 3490

Ingalill Olsen

ordf. for kap. 579 og 586

Eirik Sivertsen

ordf. for kap. 551, 554, 1534, 1535 og 1536

Åge Starheim

ordf. for kap. 1584 og 4584

Michael Tetzschner

ordf. for kap. 580, 1570, 1571, 1580, 1582, 2412, 5312, 5446 og 5615