Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 123 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 25 S (2012–2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822
  • Dato: 04.12.2012
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 4. desember 2012

Gunn Karin Gjul

leiar og ordførar