Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. desember 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Anita Orlund

leder

ordfører