Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagfinn Høybråten, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om barns beste i asylpolitikken

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 16. april 2013

Aksel Hagen

leder og ordfører