Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov om statlig naturoppsyn

Dette dokument

  • Innst. 391 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 121 L (2012–2013)
  • Dato: 30.05.2013
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 30. mai 2013

Erling Sande

Torstein Rudihagen

leder

ordfører