Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. juni 2013

Torgeir Micaelsen

Geir-Ketil Hansen

leder

ordfører