Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområde 2 og 3)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt, Terje Sørvik og Rigmor Aasrud, fra Høyre, lederen Svein Harberg, Kårstein Eidem Løvaas og Mette Tønder, fra Fremskrittspartiet, Morten Stordalen og Ib Thomsen, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 2 Familie og forbruker og 3 Kultur, ved Stortingets vedtak 24. oktober 2013, jf. Innst. 1 S (2013–2014) og 8. november 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2013

 

Svein Harberg

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300

 
     

Geir Jørgen Bekkevold

ordf. for kap. 324, 326, 337, 846, 850, 852, 859, 3324, 3326 og 3859

Terje Sørvik

ordf. for kap. 334, 335 og 3334

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 314, 320, 321, 323, 866, 867, 868, 3320 og 3323

     

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. for kap. 315, 339 og 3339

Sonja Mandt

ordf. for kap. 231, 845, 853, 854, 855, 856, 3855 og 3856

Morten Stordalen

ordf. for kap. 857, 858, 860, 862, 865 og 3858

     

Ib Thomsen

ordf. for kap. 322, 328, 329, 3322 og 3329

Mette Tønder

ordf. for kap. 840, 841, 842, 2530 og 3842

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 843, 844 og 849

     
 

Svein Harberg

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300