Innstilling fra justiskomiteen om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 13. mai 2014

Hadia Tajik

Geir Inge Lien

leder

ordfører