Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 13. juni 2014

Hans Olav Syversen

leder og ordfører