Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Dette dokument

  • Innst. 333 S (2014–2015)
  • Kildedok: Meld. St. 14 (2014–2015)
  • Dato: 02.06.2015
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 64

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 2. juni 2015

Helge André Njåstad

André N. Skjelstad

leder

ordfører