Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2015

Kari Kjønaas Kjos

Freddy de Ruiter

leder

ordfører