Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 9 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Statsbudsjettet 2015 for Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet er vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2014