Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Hadia Tajik, Ruth Grung, Freddy de Ruiter, Audun Otterstad og Tove Karoline Knutsen om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffesaker

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 20. november 2014

Kari Kjønaas Kjos

Kjersti Toppe

leder

ordfører