Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2015

Kari Kjønaas Kjos

Kjersti Toppe

leder

ordfører