Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 vedkommende Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren, Audun Otterstad og fungerende leder Terje Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, Guri Melby, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 12 Olje og energi og rammeområde 13 Miljø.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. desember 2015

Terje Aasland

fung.leder

Marit Arnstad

ordf. for kap. 595, 1424, 1830, 2465 og 3595

Nikolai Astrup

ordf. for kap. 1400, 1825, 4400, 4481 og 4825

Åsmund Aukrust

ordf. for kap. 1482

Tina Bru

ordf. for kap. 1810 og 4810

Rigmor Andersen Eide

ordf. for kap. 1432, 2440 og 5440

Jan-Henrik Fredriksen

ordf. for kap. 1425

Oskar J. Grimstad

ordf. for kap. 1422

Une Aina Bastholm

ordf. for kap. 1410

Odd Henriksen

ordf. for kap. 1820 og 4820

Per Rune Henriksen

ordf. for kap. 1815, 1840 og 4840

Heikki Eidsvoll Holmås

ordf. for kap. 1423, 1474 og 1481

Anna Ljunggren

ordf. for kap. 1471, 1472, 2490, 4471 og 5490

Guri Melby

ordf. for kap. 1800 og 4800

Eirik Milde

ordf. for kap. 1429 og 4429

Audun Otterstad

ordf. for kap. 1420 og 4420